Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA
9:30-10:00
Monitoring infrastruktury technicznej serwerowni – korzyści płynące z zastosowań systemu BMS
Niezależny Ekspert
Prelegent: Artur Winiarski
Opis prelekcji:
Każda z wielu instalacji technicznych w serwerowni wymaga monitorowania jej, lub sterowania jej parametrami. Zadanie to najlepiej zlecić systemom do tego stworzonym. Prezentacja ta ma wskazać na korzyści płynące z integracji infrastruktury technicznej w jednym miejscu oraz wskazać często popełniane błędy w tym zakresie.
10:00-10:30
Optymalizacja kosztów własnej serwerowni w modelu sharing
ATM S.A.
Prelegent: Sylwester Biernacki
Opis prelekcji:
Atman realizuje obecnie największe złożone kontrakty na kolokację w Polsce. Utarło się przekonanie, że serwerownię można albo mieć własną, albo ją wynajmować, czyli kolokować się u kogoś. W ofercie Atmana ta skala jest rozbudowana i obejmuje zróżnicowane modele kolokowania infrastruktury IT.
Celem prelekcji będzie przedstawienie form optymalizacji kosztów kolokacji, w których klienci mogą w ramach analizy „budować, czy kolokować” rozważyć dodatkowe optymalizatory kosztowe dzięki wykorzystaniu własnych zasobów w centrum kolokacyjnym udostępnianym przez Atmana. Są to: własny zespół NOC, własne zasoby zarządcze, polityka serwisowa, rozliczanie energii elektrycznej i wiele innych.
10:30-10:50
Wysoka dostępność i mobilność usług IT w zwirtualizowanym świecie: Replikacja z wartością dodaną.
IT Force
Prelegent: Ernest Łojan
Opis prelekcji:
Zaprezentujemy unikalne oprogramowanie ZERTO, które w przypadku awarii przywraca kluczowe aplikacje redukując czas RPO i RTO do kilkunastu sekund. Pokażemy nowe podejściem do zagadnienia Ciągłości Działania IT, które umożliwia utrzymanie środowiska wirtualnego dostępnego 24h na dobę, niezależnie od platformy sprzętowej i systemu wirtualizacji (Hyper-V czy Vmware).

10:50-11:10
PRZERWA
11:10-11:40
Cloud computing, big data, privacy by default, kary administracyjne – jak RODO wpłynie na Data Center?
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Prelegent: Damian Klimas
Opis prelekcji:
14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski uchwalił nowe Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie wprowadza nowe instrumenty, w związku z którymi na administratorach danych osobowych, będą ciążyły dodatkowe obowiązki. Wystąpienie ma na celu analizę praw i obowiązków wprowadzonych nowym rozporządzeniem, ocenę ryzyka poniesienia odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych osobowych, przedstawienie katalogu kar oraz wskazanie ich wysokości pod kątem automatycznego przetwarzania danych w systemach informatycznych.

11:40-12:10
Technologia RCM – monitoring prądów różnicowych na poziomie listew PDU gwarancją najwyższej jakości zasilania w Twoim Data Center
APRA-OPTINET Spółka z o.o.
Prelegent: Piotr Kania
Opis prelekcji:
Analiza zagadnień związanych z rynkiem PDU dla potrzeb Data Center oraz zastosowanie technologii RCM(monitoring prądów różnicowych) na poziomie listwy zasilającej.
12:10-12:30
Metody replikacji baz danych Oracle pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych
OPITZ CONSULTING Polska
Prelegent: Jacek Rak
Opis prelekcji:
Możliwości wykonania replikacji danych pomiędzy ośrodkami przetwarzania istnieje bardzo wiele. Celem tej prezentacji jest przybliżenie, w jaki sposób możemy skutecznie wykorzystać ku temu produkty „ze stajni Oracle”, m.in takie jak Oracle Data Guard (nowe możliwości w 12c: far sync, real time cascade), Oracle Active Data Guard czy Golden Gate. Dodatkowo zostanie powiedziane słów kilka o opcjach dla „mniej wymagających”, czyli o zewnętrznych narzędziach umożliwiających replikację baz danych Oracle w wersji Standard Edition.
12:30-12:50
Brak prądu – co to znaczy?
EST Energy Sp. z o.o.
Prelegent: Robert Moruś
Opis prelekcji:
Prezentacja, która pozwoli zgłębić tajniki systemów zasilania gwarantowanego. Pokaże „serce” każdej serwerowni każdego Data Center oraz zaprezentuje najnowsze technologie w dziedzinie systemów zasilania.
12:50-13:10
PRZERWA
13:10-13:40
Rozwój technologii informacyjnej – ewolucja centrów danych i metamorfoza dostępu do sieci
Politechnika Warszawska
Prelegent: Tadeusz Węgrzynowski
Opis prelekcji:
Technologia informacyjna stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Dostarcza ona użytkownikom narzędzia, za pomocą których mogą oni pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, gromadzić, zarządzać i przekazywać innym ludziom. Rozwój technologii informacyjnej znajduje odzwierciedlenie w procesie ewolucji centrów danych przy jednoczesnej metamorfozie dostępu użytkowników do sieci, którzy na obecnym jego etapie jednocześnie korzystają z dostępnych aplikacji jak również współuczestniczą w procesie tworzenia i udostępniania informacji. W trakcie merytorycznego wykładu postaram się prześledzić wybrane etapy rozwoju i wydarzenia, które miały nań wpływ.

13:40-14:10
Praca z wielu Data Center, Chmura, SLA i utrzymanie Business Continuity
Grupa Interia.pl Sp. z o.o.
Prelegent: Daniel Polek-Pawlak
Prelegent: Tomasz Gągor
Opis prelekcji:
Wysokie SLA usług hostingu i kolokacji to nie wszystko. Awarie zdażają się nawet w najlepszych centrach danych, a przywrócenie infrastruktury do działania nie jest jednoznaczne z przywróceniem utrzymywanych na niej usług.
Prelekcja ma przedstawić alternatywne podejście do problemu oraz wskazać zalety i wyzwania pojawiające się podczas budowy usług internetowych odpornych na poważne awarie infrastruktury.
14:10-14:40
Opracowanie koncepcji i prowadzenie projektu data center w oparciu o normy
Skyline Teleinfo S.A.
Prelegent: Krzysztof Szczygieł
Opis prelekcji:
W ramach prelekcji słuchacz zapozna się z aktualnym stanem normalizacji europejskiej w zakresie odnoszącym się do infrastruktury fizycznej Data Center oraz z planami nowych opracowań.
Celem wykładu jest wskazanie wpływu poszczególnych zapisów normatywnych na założenia i sposób prowadzenia przedsięwzięcia jakim jest budowa Data Center.
Znajomość aktualnych opracowań normalizacyjnych jest niezbędną wskazówką dla osób biorących udział w procesie tworzenia Data Center z punktu widzenia zrozumienia wytycznych projektowych jak również określenia oczekiwanej jakości infrastruktury.
Wykład przeznaczony jest dla menedżerów informatyki, dyrektorów infrastruktury (technicznych) przedsiębiorstw przygotowujących się do budowy lub modernizacji własnego Data Center. Zawiera również wiedzę przydatną dla osób na stanowiskach inżynierskich przygotowujących wymagania i założenia do koncepcji i projektów Data Center jak również dla osób oceniających infrastrukturę istniejących Data Center.
14:40
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH
SPONSORZY
 

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
PATRONI MEDIALNI


FUNDATORZY NAGRÓD
ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress