Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
RODO a przetwarzanie danych biometrycznych
Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych

Prelegent: Michał Czuryło
Opis prelekcji:
Przetwarzanie danych biometrycznych do tej pory pozbawione było osobnej regulacji w przepisach prawa polskiego. Dane tego rodzaju są szczególnie wartościowe, chociażby w przypadku wszelkich rozwiązań w zakresie kontroli dostępu lub służących weryfikacji tożsamości osób przy komunikowaniu się na odległość. Mimo tego również sądy nie wypowiadały się w tym temacie zbyt często, pozostawiając niektóre wątpliwości występujące na gruncie przetwarzania danych biometrycznych nierozstrzygniętymi. Powstaje pytanie, czy wejście w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych rozwiąże istniejące wątpliwości, czy też istnieje potrzeba dalszej regulacji w prawie krajowym. W trakcie wystąpienia omówione zostaną praktyczne problemy w zakresie przetwarzania danych biometrycznych oraz nowe i planowane rozwiązania legislacyjne.

10:00-10:30
Bezpieczeństwo nośników danych w Data Center
Teleinformatica
Prelegent: Krzysztof Młynarski
Opis prelekcji:
– bezpieczeństwo danych, a ich nośniki
– najczęściej spotykane problemy i jak im zapobiegać?
– utylizacja nośników, temat pozornie prosty.

10:30-11:00
Nowoczesne centra przetwarzania danych na bazie doświadczeń i kompetencji EST Energy
EST Energy Sp. z o.o.
Prelegent: Andrzej Rocki
Opis prelekcji:
Prezentacja na wstępie w syntetyczny sposób przedstawia podstawowe kompetencje EST Energy w dziedzinie budowy, modernizacji i utrzymaniu w ruchu infrastruktury technicznej obiektów typu Data Center (DC). Pierwsza część prezentacji koncentruje się na aktach normatywnych stanowiących podstawę w procesie projektowania i budowy DC ze zwróceniem szczególnej uwagi na efektywność energetyczną. W dalszej części prezentowane są usługi audytu infrastruktury i szeroko rozumiane usługi projektowe. W dalszej kolejności omawiane są elementy systemu zasilania, ich funkcje i kluczowe kryteria doboru. Zasadniczym elementem prezentacji jest zdefiniowanie pojęcia niezawodności, sposobów jej obliczania z zastosowaniem narzędzi posiadanych przez EST Energy. W celu lepszego zobrazowania problemu prezentowane są przykłady realnych systemów zasilania z omówieniem różnic i wpływu zmian w konfiguracji na niedostępność systemu zasilania DC. Na zakończenie podano szereg wniosków wynikających z dobrych praktyk, doświadczeń EST Energy i wyników obliczeń.

11:00-11:20
PRZERWA

11:20-11:50
Zoptymalizowana infrastruktura IT – wirtualizacja i cloud computing
Gourmet Foods Sp. z o.o.
Prelegent: Rafał Wyszewski
Opis prelekcji:
Wirtualizacja to nie kwestia czy, tylko jak.
• Narzędzia do wirtualizacji na małą skalę – korzyści i wyzwania. Na co zwrócić uwagę?
• Jakiej awarii najbardziej się obawiamy? Co zyskujemy wprowadzając narzędzie do wirtualizacji na dużą skalę?
• Rola macierzy oraz Hypervisorów.
• Jak osiągnąć prawdziwe HA?
• Business case migracji na usługi w Chmurze
• Jak udowodnić zasadność kosztów zmiennych: Dział IT który się skupia na oferowaniu możliwości a nie problemów.
• Jak przygotować migracje?
• Wprowadzenie zarządzania danymi.
• Jak przekazać biznesowi pojęcie Archiwum?
• Konieczność Single-sign on oraz polityki haseł.
• Jak się zabezpieczyć przed nieprzewidzianym podczas migracji.
• Czy chmura jest bardziej niebezpieczna niż nasz lokalny serwer? Jak zabezpieczyć chmurę poprzez certyfikaty, SSL i VPN.
• Jak zapewnić sobie działanie przy braku kontroli nad aktualizacjami usług chmurowych? Kilka słów o modelu hybrydowym.

11:50-12:20
Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego firmy Eaton
Eaton Power Quality S.A.
Prelegent: Przemysław Pazera
Opis prelekcji:
Omówienie portfolio produktowego firmy EATON w zakresie systemów zasilania gwarantowanego. Zasilacze UPS 1- i 3-fazowe, technologie stosowane w UPS firmy EATON.

12:20-12:50
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych na tle aktualnego orzecznictwa TSUE i sądów krajowych.
Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

Prelegent: Tomasz Koellner
Opis prelekcji:
Przedmiotem wystąpienia jest problematyka związana instytucją odpowiedzialności cywilnej usługodawców za tzw. zwykły przekaz (mere conduit) treści pochodzących od użytkowników. Szczegółowa regulacja omawianego zagadnienia w prawie polskim zawarta w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach implementacji dyrektywy 2000/31/WE. Pomimo upływu czasu, problematyka mere conduit pozostaje wciąż aktualna, będąc przedmiotem interesujących analiz w orzecznictwie sądów krajowych państw członkowskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

12:50-13:10
PRZERWA

13:10-13:40
Data Center – nurty i kierunki rozwoju. Miejsce Data Center w architekturze systemów
It-consulting
Prelegent: Jarosław Żeliński
Opis prelekcji:
Treścią referatu będą perspektywy i kierunki rozwoju systemów typu Data Center i Data Repository w architekturze systemów informatycznych. Autor prezentacji przedstawi ideę komponentowej architektury systemów, jej wady i zalety w czasach zmienności rynku i zmienności modeli biznesowych.

13:40
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH
SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA


PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress