Już wkrótce...

PRELEGENCI

Michał Czuryło
Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

Michał Czuryło- radca prawny, od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law – Catholic University of America. Doświadczenie zdobywał pracując przy obsłudze prawnej podmiotów z branży deweloperskiej, IT, chemicznej, rozrywkowej, biur architektonicznych, a także największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów materiałów i urządzeń sanitarnych, prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Specjalista w zakresie: postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, a także własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i umów zawieranych w sektorze IT.
W ramach Kancelarii koordynuje sprawy z zakresu obsługi przedsiębiorstw z sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Biegle włada językiem angielskim. Zainteresowania prywatne: koszykówka, snowboard, proza XX wieku.
Tomasz Koellner
Adwokat, Head of IP/TMT, Chabasiewcz Kowalska i Partnerzy

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących krakowskich kancelariach prawnych, specjalizując się w doradztwie prawnym związanym z działalnością gospodarczą, zarówno na rzecz podmiotów polskich, jak i zagranicznych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, czy też wszelkich aspektów związanych z handlem elektronicznym (e-commerce). Poza językiem polskim prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim. Włada również biegle językiem hiszpańskim. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz branżowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011), członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Jarosław Żeliński
It-Consulting

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania.
Przemysław Pazera
Eaton Power Quality S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pracownik firmy Eaton Electric od 2012 roku. Podczas pracy w Eaton Electric przez 3 lata odpowiadał jako Product Manager za produkty z zakresu rozdzielnic elektrycznych do 2500 A. Obecnie zajmuje się 1-fazowymi systemami zasilania gwarantowanego UPS. Posiada także bogate doświadczenie w doradztwie technicznym oraz w prowadzeniu szkoleń.

Krzysztof Młynarski

Informatyk specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę – Teleinformatica, która działa do chwili obecnej na rynku bezpieczeństwa systemów informatycznych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem.

Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych.

Obecnie zajmuje się dostarczaniem bezpiecznych rozwiązań serwerowych bazujących na rozwiązaniach „Open Source”, audytowaniem systemów informatycznych, projektowaniem i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa danych oraz opracowywaniem i prowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest członkiem stowarzyszeń: PLUG i ISOC-PL.

Andrzej Rocki
EST Energy Sp. z o.o.

W roku 1983 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. W chwili obecnej jest dyrektorem technicznym EST Energy. Na początku kariery zawodowej zajmował się projektowaniem systemów zasilania. Od 1993 r. nieprzerwanie związany z dużymi firmami z rynku zasilania gwarantowanego. Od 1995 r. pełni w nich funkcje dyrektorskie, odpowiadając za wspieranie działań handlowych oraz za realizację i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Uczestniczył czynnie w wielu audytach systemów energetycznych na zlecenie dużych firm. Posiada również bogatą wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii. Współpracuje z Polską Izbą Magazynowania Energii.

Rafał Wyszewski
Gourmet Foods Sp. z o.o.

Rafał Wyszewski urodzony w Gdańsku 27 września 1976, odbył studia magisterskie na uniwersytecie w Nantes we Francji. Po współpracy dla Peugeot Citroen Automobiles, przeszedł do filii logistycznej GEFCO w Polsce. Gdzie bardzo szybko osiągnął stanowisko Managera IT oraz potem Dyrektora IT w 2012 roku.
Tam między innymi uczestniczył w 2001 roku we wdrożeniu systemu SAP moduł MM dla magazynu części zamiennych, jako projekt pilotażowy dla innych magazynów w Europie.
Kluczową rolę odegrał w budowie infrastruktury informatycznej grupy GEFCO dla ponad 14 oddziałów w Polsce, w krajach Bałtyckich i na Ukrainie. Gdzie wprowadzał różne innowacje jak np. połączenie WIFI Point to Point pomiędzy oddziałami, oraz wprowadzenie technologii VPN zamiast rozwiązań typu FrameRelay czy ISDN.
W 2009 wdrożył w grupie pierwszą chmurę prywatną opartą na Citrix XenServer. Powalając na sześciokrotne zmniejszenie ilości serwerów fizycznych.
Od 2006 skutecznie wspierał komunikacje z klientami oraz użytkownikami wewnętrznymi poprzez samodzielne wdrażanie całości rozwiązań E-Commerce oraz Intranetu. Doprowadził do zmian organizacyjnych technicznych i biznesowych które pozwoliły firmie GEFCO POLSKA wprowadzić rozwiązania B2B WebOrder oraz Mobilny Tracking jako jedna z pierwszych firm logistycznych na rynku. Artykuł na ten temat jego autorstwa pojawił się w EuroLogistic 30.08.2012 „GEFCO na zielono i elektronicznie”. Parę miesięcy później GEFCO Polska otrzymuje złotą statuetkę Operator Logistyczny Roku 2012.
Kolejnym sukcesem jest w dużym stopniu wyparcie dokumentów papierowych na korzyść ich braci elektronicznych, poprzez w dużym stopniu autorski system do obiegu dokumentów w tym faktur, który praktycznie całkowicie automatyzował dekretacje i walidacje faktur. Pozwoliło to firmie przesunąć połowę kadr z administracji na stanowiska operacyjne.
Dopracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i osobiste zaangażowanie w jej wdrożenie pozwoliło firmie uzyskać certyfikat AEO Full jako setna firma na Mazowszu.
Przez lata kierowania IT, firma GEFCO zyskała i wdrożyła najnowocześniejsze formy zarządzania takie jak ITIL, BPMN, zarządzanie projektami według metodyki Prince II potem Agile. Oraz ISO9001, LEAN, KAISEN, OBEYA, i 5S. We większości tych wdrożeń Rafał Wyszewski był motorem tych zmian.
W 2015 Rafał Wyszewski przeszedł do koncernu PKN ORLEN S.A. jako kierownik Projektów IT.
Gdzie wdrażał metodykę zarządzania projektami AGILE/SCRUM, oraz wdrożył największą Hurtownie Danych\BI w Europie opartą na rozwiązaniach SAS do celów analiz paragonowych. Co pozwala ORLENowi określać z jaką misją zakupową przybywają klienci na stacje, po jakie produkty będą sięgać jako kolejny produkt, i co się najlepiej sprzedaje z danym produktem gastronomicznym, sklepowym czy paliwowym, oraz jakiego profilu klienta dotyczy ten zakup.
W Orlenie też podjął inicjatywę budowy organizacji dzielącej się wiedzą opartą o narzędzia informatyczne typu Sharepoint.
W 2016 roku został zwerbowany przez firmę Gourmet Foods Sp. z o.o. jako Dyrektor IT.
Gdzie przeprowadził głęboką restrukturyzacje infrastruktury IT, z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań opartych o rozwiązania sieciowe PaloAlto, wirtualizacje Hyper-V, Azure AD, Office365 oraz Microsoft Reporting Services oraz Power BI.
Dzięki niemu nastąpiła migracji wszelkich narzędzi typu poczta czy intranet na platformę Office365, przy tym zainicjowanym przez niego zmianę organizacji na procesy i standardy operacyjne, oraz zarządzanie projektami Agile, które pozwalają na płynne zarządzanie zmianą.
Wymiana i uzgodnienia danych pomiędzy systemami nabrała całkowicie innego znaczenia poprzez użycie szyny danych (Enterprise Service Bus) opartą o Webservice’y i platformę Mule.
Rafał Wyszewski jest ojcem 2 dzieci i należy do stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej GRH Routiers.
SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA


PATRONI MEDIALNI
FUNDATORZY NAGRÓD
ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress