Jakub Kubalski

Jakub Kubalski

Domański Zakrzewski Palinka

Jakub specjalizuje się w prawie własności intelektualnej na bieżąco badając prawne aspekty cyfrowej dystrybucji. Jakub posiada doświadczenie w doradztwie polskim i zagranicznym spółkom mediowym, telekomunikacyjnym oraz spółkom specjalizujących się w oprogramowaniu komputerowym. Doradzał przy wielu transakcjach sprzedaży lub licencjonowania praw własności intelektualnej, jak również sporządzania opinii prawnych w tym przedmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia, i negocjowania umów charakterystycznych dla branży telewizyjnej, filmowej, marketingowej, eCommerce, jak również regulacji dotyczących znakowania produktów, w szczególności kodów kreskowych.
Prowadził rozmaite projekty związane z umowami zawieranymi z konsumentami, w tym umowami o kredyt konsumencki. Doradzał w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, Prezesa UKE, GIODO.
Uczestniczył w doradztwie i negocjacjach przy licznych projektach dla podmiotów z branży gier komputerowych, w tym w kwestiach związanych z grami losowymi.