Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

IT- CONSULTING

Od 1991 roku w branży IT jako analityk i projektant rozwiązań w polskim przedstawicielstwie firmy BONAIR USA, przekształconym później w polską spółkę BONAIR SA, w której pełnił rolę analityka i projektanta nowych rozwiązań oraz zajmował się rozwojem oferty firmy.
W latach 2001-2004, jako specjalista z zakresu analiz systemowych i zarządzania, realizował projekty związane z budową strategii produktowych dla spółek giełdowych Elektrim SA, Apexim SA, EXATEL SA, (dawniej Telenergo SA), OPTIMUS SA.
W rankingu generalnym reputacji niepublicznych uczelni magisterskich ponownie prym wiodą ex aequo Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Z punktu widzenia najlepszych perspektyw zawodowych najwyżej oceniono Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
Od roku 2004, niezależny ekspert. Prowadzi wykłady na wyższych uczelniach, prowadzi samodzielne badania z zakresu sformalizowanych metod analiz systemowych i modelowania systemów zarządzania, realizuje projekty analityczne dla firm i instytucji publicznych. Wyniki swoich prac prezentuje w prowadzonym przez siebie, wysoko ocenianym przez wielu stałych czytelników, blogu IT-Consulting.pl, w prasie branżowej IT i gospodarczej, a także jako prelegent na wielu konferencjach, gdzie jest zapraszany do wygłaszania referatów merytorycznych. Publikuje artykuły i eseje w wielu tytułach, w tym w TELEINFO, COMPUTERWORD, Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, FORBES, wielu wydawnictwach branżowych. „Rzeczpospolitej”, „Polsce The Times”, „The Wall Street Journal”, „Gazecie Wyborczej”.
OD 2005 prowadzi wykłady z zakresu analiz i modelowania na wyższych uczelniach. Od roku 2016 doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.