Zenon Ruta

Zenon Ruta

Nordea Bank Abp Oddział w Polsce

Ekspert w Zespole Data Center Facilities
Nordea Bank Abp Oddział w Polsce

Doświadczenie zawodowe w zakresie budowy i eksploatacji serwerowni oraz Data Center (DC) zdobywał w Nordea Bank Abp, pracując przez 18 lat w komórkach organizacyjnych IT. Jest autorem wielu projektów koncepcyjnych dotyczących zasilania gwarantowanego oraz rekomendacji w obszarze infrastruktury DC. Przez prawie 10 lat zajmował się także nadzorem nad umowami z firmami serwisującymi UPS i agregaty prądotwórcze we wszystkich placówkach Nordea Bank Polska S.A. Jest autorem projektu koncepcyjnego wymiany w 2008 roku systemu zasilania gwarantowanego w ówczesnym DC Nordea Bank Polska S.A. W latach 2010-2012 brał udział w projektach budowy zapasowego DRC (Disaster Recovery Centre) oraz nowego podstawowego PDC (Primary Data Center). Od 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Kierownika ds. Usługi ośrodków PDC i DRC. W 2015-2016 uczestniczył w wewnętrznych audytach ośrodków DC w Nordea AB w krajach skandynawskich, a w 2017 roku brał udział w odbiorach infrastruktury nowego ośrodka DC Nordea w Kopenhadze. W ostatnim czasie wykonywał projekty koncepcyjne i nadzorował budowę i uruchomienie 3 serwerowni dla potrzeb nowych budynków biurowych Nordea Bank Abp Oddział w Polsce.
Posiadacz szeregu certyfikatów branżowych, w tym: „Certified Data Centre Expert (CDCE)” i „Certified Data Centre Facilities Operations Manager (CDFOM)” oraz „ITIL Foundation Certificate in IT Service Management”. W trakcie kariery zawodowej ukończył także wiele szkoleń specjalistycznych, w tym: „Podstawy projektowania instalacji elektrycznych NN”, „Zakłócenia w instalacjach elektrycznych”.