Renata Davidson

Renata Davidson

Renata Davidson – zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością od blisko 20 lat. Wówczas jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy Ministerstwie Infrastruktury. W roku 1999, p. Renata doradzała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie opracowania Narodowego Planu Działania w związku z Problemem Roku 2000. Posiada najwyższy poziom certyfikacji w zakresie zarządzania ciągłością działania potwierdzony certyfikatami akredytowanymi przez Professional Evaluation & Certification Board: ISO 22301:2012 Master. Pani Renata jest autorką wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością działania i zarządzania ryzykiem. Jest także jednym ze współautorów kompendium “Informatyka Gospodarcza” w zakresie rozdziału poświęconemu zarządzaniu ciągłością działania oraz poradnika dla szkół „Sytuacje kryzysowe w szkole” – publikacji wydanej we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Renata Davidson jest także doświadczonym trenerem i wykładowcą. W swej dotychczasowej karierze przeprowadziła wiele szkoleń, wykładów i warsztatów poświęconych tematyce zarządzania ciągłości działania. Chętnie uczestniczy w konferencjach branżowych.