O KONFERENCJI

Nadchodzące wyzwania centrów danych

Data Center jest coraz bardziej istotnym elementem dla przyszłego sukcesu firmy oraz jej prawidłowego funkcjonowania.
Od e-commerce, poprzez przechowywanie informacji, logistykę, komunikację z klientami – Centrum Danych stało się biciem serca globalnego biznesu. To krytyczny punkt w całym procesie operacyjnym firmy. Konferencja Data Center Trends zgromadzi czołowych ekspertów i praktyków, którzy podzielą się swoją rozległą wiedzą oraz omówią nadchodzące wyzwania i problemy związane z funkcjonowaniem centrów danych. Liderzy technologii będą rozmawiać o najnowszych trendach w zakresie udoskonalania technologii gwarantujących bezpieczną infrastrukturę Data Center. Przedstawione zostaną również rozwiązania zapewniające wysoką dostępność oraz systemy operacyjne wspomagające całość procesu. Tematyka spotkania skoncentruje się również na aspektach prawnych oraz normalizacjach data center, w standardach europejskich.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Damian Klimas

Damian Klimas

Uniwersytet Wrocławski

Władysław Iwaniec

Władysław Iwaniec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

dr Dominik Lubasz

dr Dominik Lubasz

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU DATA CENTER

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Migracja i konsolidacja DC w mBank S.A.

W 2013 roku udanie połączyliśmy trzy nasze marki (mBank, BRE Bank i Multibank). Dwa lata później przyszedł czas na kolejną konsolidację – tym razem infrastruktury IT. Naszym celem było podniesienie bezpieczeństwa IT naszej organizacji, zoptymalizowanie i unowocześnienie infrastruktury oraz efektywne połączenie sprzętu oraz zespołów trzech banków. Projekt osiągnął ogromne korzyści: · zmniejszyliśmy ryzyko informatyczne i operacyjne, · nowa infrastruktura stawia nas w czołówce firm technologicznych na świecie; jesteśmy cloud-ready · odnotowujemy mniej awarii i niedostępności systemów (krótsze okna serwisowe), · zacieśniła się współpraca wewnątrz IT, pomiędzy IT a biznesem, a to bezpośrednio i pośrednio przekłada się na jakość naszych rozwiązań i obsługi klientów, · mamy nowe governance – liczba osób, które mają dostęp do serwerowni, zmniejszyła się z 90 do 9, · nabraliśmy niesamowitej odwagi i zaufania do siebie – dzięki temu wiemy, że jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i kolejne z pozoru niemożliwe projekty. Jak tego dokonaliśmy? Przedstawi Michał Bistuła.

10:00-10:20

DSR i rynek mocy, czyli jak datacenter wspiera krajową energetykę

Rynek mocy to nowy system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w kraju. Stwarza również szansę na pozyskanie nowego finansowania dla firm m.in. z segmentu DataCenter. Poprzez uczestnictwo w usługach redukcji zapotrzebowania w rynku mocy można stać się częścią sieci zabezpieczenia polskiej energetyki, umożliwić powstawanie nowych źródeł odnawialnych i przy okazji zarobić pieniądze wykorzystując istniejącą infrastrukturę energetyczną. Dowiedz się jak uczestniczyć wraz z firmą Enel X, największym agregatorem usług DSR w Polsce.

10:20-10:50

Maksymalizacja efektywności energetycznej dla obiektów Data Center

10:50-10:55

Panel Wystawców

10:55-11:15

Przerwa kawowa

11:15-11:45

dr Dominik Lubasz
dr Dominik Lubasz

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Analiza ryzyka z RODO. Jak poprawnie ją przeprowadzić i zapobiegać wyciekom danych?

Zgodnie z wymogami RODO każda organizacja ma obowiązek zapewnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych korespondujących z ryzykiem występuje w tej organizacji a związanym z przetwarzaniem danych osobowych. W wystąpieniu przedstawione zostaną zasadnicze aspekty i etapy oceny ryzyka, metodyki jej dokonania, narzędzia wspomagające przeprowadzenia analizy i ją dokumentujące. Zwłaszcza ten ostatni aspekt związany z obowiązującą w RODO zasadą rozliczalności jest niezmiernie istotny, na co wskazywał Prezes UODO nakładając karę w wysokości 2,8 mln złotych na spółkę Morele.net, podkreślając, że administrator nie tylko musi przeprowadzić analizę ryzyka i wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, ale i wykazać, że wdrożone środki korespondują z wnioskami dotyczącymi poziomu ryzyka określonymi w udokumentowanej analizie ryzyka.

11:45-12:15

Władysław Iwaniec
Władysław Iwaniec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Rola szyfrowania w bezpieczeństwie danych w Data Center

- Rola szyfrowania w bezpieczeństwie danych w Data Center Rewolucja 4.0.
- Zasoby firmy. Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo systemu informatycznego pomiędzy właścicielem danych, a dostawcą usługi przetwarzania w chmurze.
- Stany danych – przetwarzanie, transmisja, spoczynek.
- Koncepcja BYOD – zagrożenia i zalety.
- Szyfrowanie transparentne. Wybór dziedziny szyfrowania. Ochrona danych w drodze.
- Rola szyfrowania w ochronie danych w spoczynku.
- Problemy gospodarki kluczami.
- Koncepcja BYOE/BYOK – zalety i zagrożenia.

12:15-12:45

Damian Klimas
Damian Klimas

Uniwersytet Wrocławski

Zasady odpowiedzialności związane z niedostępnością danych w data center

Odpowiedzialność data center za niedostępność danych występuje na wielu płaszczyznach, ale omówione zostaną trzy najistotniejsze tj. odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa oraz odpowiedzialność związana z naruszeniem ochrony danych osobowych. Poza paragrafami prelegent postara się skupić na przykładach naruszeń i potencjalnej wartości odszkodowania lub kary za brak dostępności. W czas wystąpienia wliczone jest kilka minut na zadawanie pytań i dyskusję.

12:45-13:05

Przerwa kawowa

13:05-13:35

Budowa systemu monitoringu infrastruktury obiektów data center

Monitoring parametrów pracy obiektów data center, w szczególności systemów zasilania, chłodzenia i bezpieczeństwa jest bardzo istotny. Często w tym celu stosowany jest któryś z wielu dostępnych na rynku systemów typu BMS. Niestety rozwiązania takie mają liczne ograniczenia, a ich wdrożenie, w nie całkiem typowym dla nich zastosowaniu niemal czystego monitoringu (bez funkcji sterowania) potrafi być kłopotliwe.

13:35-14:05

Jak stosować mechanizmy domyślnej ochrony danych i ochrony danych w fazie projektowania?

Mechanizmy ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych zostały ustanowione, aby na wszystkich etapach projektowania czynności przetwarzania, w tym ustalania specyfikacji produktu lub usługi, jego testowania, utrzymania, rozwoju, usuwania itp. administrator danych był w stanie respektować zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Powyższy cel administrator powinien osiągnąć stosując podejście oparte na ryzyku dla zdefiniowanych zasobów, zagrożeń oraz z uwzględnieniem istniejących warunków przetwarzania.

14:05

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności projektowania i zarządzania infrastrukturą IT
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: wysoka dostępność, odporność na katastrofy, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście usprawnienia pracy serwerowni
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o wysokoefektywnej infrastrukturze fizycznej
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi trendami w obszarze Data Center?

Weź BEZPŁATNY udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 12.02.2020 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są wymagane.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Szefów działów IT,

• Prezesów i Członków zarządu ds. IT,

• Pełnomocników i doradców zarządu,

• Dyrektorów i kierowników technicznych,

• Dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa,

• Kierowników projektów,

• Analityków oraz inżynierów systemowych,

• Administratorów systemów IT,

• Dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego,

• Dyrektorów i kierowników IT,

• Dyrektorów i kierowników finansowych,

• Business Continuity Managerów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa