Władysław Iwaniec

Władysław Iwaniec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Adiunkt w Katedrze Automatyki i Robotyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w której był prorektorem w latach 1998-2007.
Ma bogate doświadczenie praktyczne w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych. Pracował m.in. jako dyrektor Ośrodka Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, brał udział w wielu przedsięwzięciach z zakresu zastosowań informatyki w służbie zdrowia, uczestniczył w organizacji obsługi informatycznej wyborów na szczeblu krajowym i okręgowym.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Obronność Kraju.
Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia kryptografii i bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych oraz identyfikacji układów sterowania.