Damian Klimas

Damian Klimas

Uniwersytet Wrocławski

prawnik, asystent i doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzi kancelarię Klimas Legal, inspektor ochrony danych, członek grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji. W ramach pracy zawodowej zajmuje się w szczególności ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej. Z ramienia CBKE jest zaangażowany w międzynarodowe badania naukowe dotyczące europejskiej reformy ochrony danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości oraz informatyzacji transgranicznych postępowań cywilnych. Prelegent na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów elektronicznych oraz ochrony danych osobowych.